Úvod

Po vykonávaní dlhoročnej praxe v riadiacích funkciách ekonomického odboru
rôzných spoločností v oblasti výroby a ekonomiky som sa od roku 1999 začala
zaobera» touto činnos»ou samostatne. Svoj podnikateµský zámer vykonávam v nasledujúcich oblastiach:

  • audit

  • daňové poradenstvo

  • komplexné spracovanie účtovníctva

  • spracovanie daňových priznaní

  • kompletné spracovanie mzdovej agendy

  • ekonomické poradenstvo

  • právne poradenstvo v oblasti ekonomiky

V náročných prípadoch spolupracujem so ąpecialistami z rôznych oblastí a
kolegami auditormi a danovými poradcami.
Týmto spôsobom chcem ponúknu» spoluprácu náąho tímu aj Vám.